Moms på trycksaker

Svenska momssatser:

  • Företag: 25%
  • Föreningar: 6%
  • Privatpersoner: 6%
  • Periodiska tidskrifter: 0%

Internationell moms:

  • Företag: 0%
  • Privatpersoner: 6%